Definition of Oedolion. Meaning of Oedolion. Synonyms of Oedolion

Here you will find one or more explanations in English for the word Oedolion. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Oedolion and, of course, Oedolion synonyms and on the right images related to the word Oedolion.

Definition of Oedolion

No result for Oedolion. Showing similar results...

Meaning of Oedolion from wikipedia

- Adult Learning Wales (Welsh: Addysg Oedolion Cymru) is a registered charity and adult education provider serving the whole of Wales. The present body was...
- Gwynedd, and remains in use as part of Adult Learning Wales - Addysg Oedolion Cymru. It was Wales' only long-term, mature students residential education...
- merged with YMCA Community College to form Adult Learning Wales - Addysg Oedolion Cymru. In 1913, the University of Melbourne invited Mansbridge to visit...
- chance". The premises remain in use as part of Adult Learning Wales - Addysg Oedolion Cymru. Theatr Harlech (formerly Theatr Ardudwy) is located on the Coleg...
- college in Wales Coleg Harlech Harlech Part of Adult Learning Wales - Addysg Oedolion Cymru Grwp Llandrillo Menai Main campuses in Bangor, Rhos-on-Sea, Dolgellau...
- in Child Language (1964) Tyred Allan (1965) Man Gwyn (1965) Cymraeg i Oedolion (1965-1966) Y Dyn Na Ddaeth Adref (1966) Yr Wyl Ifori (1967) Ci Wrth y...
- types. Examples: blodyn 'flower' > blodau 'flowers' oedolyn 'adult' > oedolion 'adults' sleisen 'slice' > sleisys 'slices' Nouns ending in -wr, and some...
- (Gwasg Gwynedd) Plant y Pasg, Chwefror 2017, (Gwasg Carreg Gwalch) Llyfrau Oedolion Dyfi Jyncshiyn: Y Dyn Blin, Tachwedd 2007 (Gwasg Gwynedd) Dyfi Jyncshiyn:...
- 2010 (WSI 2010 No. 2582 (C. 123) (W. 216)) Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) 2010 (WSI 2010 Rhif. 2585 (Cy. 217)) The...
- Regulations 2004 (S.I. 2004 No. 1756 (W.188)) Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004 (S.I. 2004 Rhif 1756 (Cy.188)) The Home Loss Payments (Prescribed...
Loading...