Definition of Rheoliadau. Meaning of Rheoliadau. Synonyms of Rheoliadau

Here you will find one or more explanations in English for the word Rheoliadau. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Rheoliadau and, of course, Rheoliadau synonyms and on the right images related to the word Rheoliadau.

Definition of Rheoliadau

No result for Rheoliadau. Showing similar results...

Meaning of Rheoliadau from wikipedia

- Arrangements)(Wales) Amendment Regulations 2000 (S.I. 2000 No. 1035 (W. 66)) Rheoliadau Diwygio Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Swyddogaethau Awdurdodau Iechyd...
- Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 2005 (S.I. 2005 No. 35 (W.2)) Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2005 (S.I...
- (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 2011 (WSI 2011 No. 93) Rheoliadau Traffordd yr M4 (O Fan i'r Gorllewin o Gyffordd 23A (Magwyr) i Fan i'r...
- (Miscellaneous Amendments) Regulations (Wales) 2003 (S.I. 2003 No. 56 (W.6)) Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2003 (S.I. 2003 Rhif 56 (Cy.6)) The...
- Schools (Admissions) (Wales) Regulations 1999 (S.I. 1999 No. 2800 (W. 14)) Rheoliadau Ysgolion Newydd (Derbyniadau) (Cymru) 1999 (S.I. 1999 Rhif 2800 (Cy. 14))...
- (Information) (Wales) (Amendment) Regulations 2002 (S.I. 2002 No. 46 (W.5)) Rheoliadau Addysg (Cyraeddiadau Disgyblion Unigol) (Gwybodaeth) (Cymru) (Diwygio)...
- Licensing (Amendment) (Wales) Regulations 2004 (S.I. 2004 No. 70 (W.6)) Rheoliadau Trwyddedu Rheoli Gwastraff (Diwygio) (Cymru) 2004 (S.I. 2004 Rhif 70 (Cy...
- Levies (Wales) (Amendment) Regulations 2000 (S.I. 2000 No. 244 (W. 2)) Rheoliadau Ardollau Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2000 (S.I...
- Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 2005 (S.I. 2005 No. 35 (W.2)) Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2005 (S.I...
- Salmonella in Turkey Flocks (Wales) Order 2010 (WSI 2010 No. 65 (W. 15)) Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010 (WSI 2010 Rhif. 66 (Cy. 16)) The...
Loading...