Definition of Rheoliadau. Meaning of Rheoliadau. Synonyms of Rheoliadau

Here you will find one or more explanations in English for the word Rheoliadau. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Rheoliadau and, of course, Rheoliadau synonyms and on the right images related to the word Rheoliadau.

Definition of Rheoliadau

No result for Rheoliadau. Showing similar results...

Meaning of Rheoliadau from wikipedia

- Salmonella in Turkey Flocks (Wales) Order 2010 (WSI 2010 No. 65 (W. 15)) Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010 (WSI 2010 Rhif. 66 (Cy. 16)) The...
- (Information) (Wales) (Amendment) Regulations 2002 (S.I. 2002 No. 46 (W.5)) Rheoliadau Addysg (Cyraeddiadau Disgyblion Unigol) (Gwybodaeth) (Cymru) (Diwygio)...
- (Miscellaneous Amendments) Regulations (Wales) 2003 (S.I. 2003 No. 56 (W.6)) Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2003 (S.I. 2003 Rhif 56 (Cy.6)) The...
- Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 2005 (S.I. 2005 No. 35 (W.2)) Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2005 (S.I...
- Purposes) (Wales) (Amendment) Regulations 2007 (S.I. 2007 No. 116 (W.7)) Rheoliadau Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Ychwanegu Sylweddau at Ddibenion Maethol...
- Political Groups) (Remuneration) (Wales) Order 2009 (WSI 2009 No. 40 (W. 12)) Rheoliadau S_n Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) 2009 (WSI 2009 No. 47 (Cy. 15)) The...
- Homes Amendment (Wales) Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 140 (W. 6 )) Rheoliadau Diwygio Cartrefi Plant (Cymru) 2001 (S.I. 2001 Rhif 140 (Cy. 6 )) The...
- 5)) Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 (S.I. 2006 Rhif 31 (Cy.5)) The Tir Cynnal (Wales) Regulations 2006 (S.I. 2006 No. 41 (W.7)) Rheoliadau Tir Cynnal...
- Licensing (Amendment) (Wales) Regulations 2004 (S.I. 2004 No. 70 (W.6)) Rheoliadau Trwyddedu Rheoli Gwastraff (Diwygio) (Cymru) 2004 (S.I. 2004 Rhif 70 (Cy...
- Schools (Admissions) (Wales) Regulations 1999 (S.I. 1999 No. 2800 (W. 14)) Rheoliadau Ysgolion Newydd (Derbyniadau) (Cymru) 1999 (S.I. 1999 Rhif 2800 (Cy. 14))...
Loading...