Definition of Rheoliadau. Meaning of Rheoliadau. Synonyms of Rheoliadau

Here you will find one or more explanations in English for the word Rheoliadau. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Rheoliadau and, of course, Rheoliadau synonyms and on the right images related to the word Rheoliadau.

Definition of Rheoliadau

No result for Rheoliadau. Showing similar results...

Meaning of Rheoliadau from wikipedia

- Schools (Admissions) (Wales) Regulations 1999 (S.I. 1999 No. 2800 (W. 14)) Rheoliadau Ysgolion Newydd (Derbyniadau) (Cymru) 1999 (S.I. 1999 Rhif 2800 (Cy. 14))...
- Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 2005 (S.I. 2005 No. 35 (W.2)) Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2005 (S.I...
- (Miscellaneous Amendments) Regulations (Wales) 2003 (S.I. 2003 No. 56 (W.6)) Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2003 (S.I. 2003 Rhif 56 (Cy.6)) The...
- (Information) (Wales) (Amendment) Regulations 2002 (S.I. 2002 No. 46 (W.5)) Rheoliadau Addysg (Cyraeddiadau Disgyblion Unigol) (Gwybodaeth) (Cymru) (Diwygio)...
- Political Groups) (Remuneration) (Wales) Order 2009 (WSI 2009 No. 40 (W. 12)) Rheoliadau S_n Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) 2009 (WSI 2009 No. 47 (Cy. 15)) The...
- 5)) Rheoliadau Hylendid Bwyd (Cymru) 2006 (S.I. 2006 Rhif 31 (Cy.5)) The Tir Cynnal (Wales) Regulations 2006 (S.I. 2006 No. 41 (W.7)) Rheoliadau Tir Cynnal...
- (Miscellaneous Amendments) Regulations (Wales) 2003 (S.I. 2003 No. 56 (W.6)) Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2003 (S.I. 2003 Rhif 56 (Cy.6)) The...
- Licensing (Amendment) (Wales) Regulations 2004 (S.I. 2004 No. 70 (W.6)) Rheoliadau Trwyddedu Rheoli Gwastraff (Diwygio) (Cymru) 2004 (S.I. 2004 Rhif 70 (Cy...
- Salmonella in Turkey Flocks (Wales) Order 2010 (WSI 2010 No. 65 (W. 15)) Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010 (WSI 2010 Rhif. 66 (Cy. 16)) The...
- Pupils) (Wales) (Amendment) Regulations 2005 (S.I. 2005 No. 35 (W.2)) Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) (Diwygio) 2005 (S.I...
Loading...