Definition of Lleol. Meaning of Lleol. Synonyms of Lleol

Here you will find one or more explanations in English for the word Lleol. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Lleol and, of course, Lleol synonyms and on the right images related to the word Lleol.

Definition of Lleol

No result for Lleol. Showing similar results...

Malleolar
Malleolar Mal*le"o*lar, a. [See Malleolus.] (Anat.) Of or pertaining to the malleolus; in the region of the malleoli of the ankle joint.
Malleoli
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.
Malleolus
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.

Meaning of Lleol from wikipedia

- www.womanandhome.com. Retrieved 12 March 2021. Llwybr y Llewod 8-13. BBC Lleol Jones, Reg Chambers (2011). Crossing the Menai: an illustrated history of...
- Machynlleth Triad, Penguin (1994) Ein Llyw Cyntaf, Gomer (2001) "Twm Morys". BBC Lleol. "Twm Morys". Wales Arts International.[permanent dead link] Eryl Crump...
- Valleys & Cardiff Local Routes (Welsh: Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd) (formerly Valley Lines) is the busy network of p****enger suburban railway...
- Website. Wales Music Biography Rebecca Evans. Retrieved 1 April 2020 BBC Lleol. De Orllewin Cantorion Geraint Griffiths. Retrieved 1 April 2020 Facebook...
- 2012. Retrieved 16 April 2019. "Ymweliad olaf ag Ysgol Rhydfelen". BBC Lleol De Dwyrain. Retrieved 16 April 2019. "Three Taff Ely schools ranked bottom...
- contracting mumps "Wawffactor". "Waw! Gwych Genod". BBC Lleol (in Welsh). March 2005. "Einir yn ennill". BBC Lleol (in Welsh). May 2006. Wawffactor (in Welsh) Wawffactor...
- (Wales) Regulations 2003 (S.I. 2003 No. 147 (W.17)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Cyflawni Swyddogaethau) (Diwygio) (Cymru) 2003...
- administrative units known as Local Health Boards (LHB, Welsh: Byrddau Iechyd Lleol) since 2003. Following a reorganisation in 2009, there are currently seven...
- Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg Lleol) (Cymru) 2002 (S.I. 2002 Rhif 157 (Cy.23)) The National Health Service (Optical...
- (Wales) Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 559 (W.24)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2001 (S.I. 2001 Rhif 559 (Cy...
Loading...