Definition of Lleol. Meaning of Lleol. Synonyms of Lleol

Here you will find one or more explanations in English for the word Lleol. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Lleol and, of course, Lleol synonyms and on the right images related to the word Lleol.

Definition of Lleol

No result for Lleol. Showing similar results...

Malleolar
Malleolar Mal*le"o*lar, a. [See Malleolus.] (Anat.) Of or pertaining to the malleolus; in the region of the malleoli of the ankle joint.
Malleoli
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.
Malleolus
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.

Meaning of Lleol from wikipedia

- Pop Idol". Mail Online. "Waw! Gwych Genod". BBC Lleol (in Welsh). March 2005. "Einir yn ennill". BBC Lleol (in Welsh). May 2006. Wawffactor (in Welsh) Wawffactor...
- statswales.gov.wales. Retrieved 15 January 2019. Gwynedd at Curlie Gwynedd Lleol 'Local' Gwynedd.com Bangor University Gwynedd Council Coordinates: 52°50′N...
- Valleys & Cardiff Local Routes (Welsh: Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd) (formerly Valley Lines) is the busy network of p****enger suburban railway...
- Machynlleth Triad, Penguin (1994) Ein Llyw Cyntaf, Gomer (2001) "Twm Morys". BBC Lleol. "Twm Morys". Wales Arts International.[permanent dead link] Eryl Crump...
- Hywel Dda University Health Board (Welsh: Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda) is a local health board in Wales which was established on 1 October 2009 from...
- Parker: 212. 1835. Missing or empty |title= (help) Llwybr y Llewod 8-13. BBC Lleol Jones, Reg Chambers (2011). Crossing the Menai: an illustrated history of...
- Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg Lleol) (Cymru) 2002 (S.I. 2002 Rhif 157 (Cy.23)) The National Health Service (Optical...
- (Wales) Regulations 2000 (S.I. 2000 No. 717 (W. 24 )) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Newid Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2000 (S.I. 2000 Rhif 717 (Cy....
- (Amendment) Regulations 2009 (WSI 2009 No. 54 (W. 18)) Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Ffioedd Chwiliadau Eiddo) (Datgymhwyso) (Cymru) 2009 (WSI 2009 No. 55 (Cy...
- (Wales) Regulations 2003 (S.I. 2003 No. 147 (W.17)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Cyflawni Swyddogaethau) (Diwygio) (Cymru) 2003...
Loading...