Definition of Lleol. Meaning of Lleol. Synonyms of Lleol

Here you will find one or more explanations in English for the word Lleol. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Lleol and, of course, Lleol synonyms and on the right images related to the word Lleol.

Definition of Lleol

No result for Lleol. Showing similar results...

Malleolar
Malleolar Mal*le"o*lar, a. [See Malleolus.] (Anat.) Of or pertaining to the malleolus; in the region of the malleoli of the ankle joint.
Malleoli
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.
Malleolus
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.

Meaning of Lleol from wikipedia

- Hywel Dda Local Health Board (Welsh: Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda), properly Hywel Dda University Health Board, is a local health board in Wales which...
- Valleys & Cardiff Local Routes (Welsh: Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd) (formerly Valley Lines) is the busy network of p****enger suburban railway...
- Pop Idol". Mail Online. "Waw! Gwych Genod". BBC Lleol (in Welsh). March 2005. "Einir yn ennill". BBC Lleol (in Welsh). May 2006. Wawffactor (in Welsh) Wawffactor...
- Welsh Government. Retrieved 31 October 2016. Gwynedd at Curlie Gwynedd Lleol 'Local' Gwynedd.com Bangor University Gwynedd Council Coordinates: 52°50′N...
- Machynlleth Triad, Penguin (1994) Ein Llyw Cyntaf, Gomer (2001) "Twm Morys". BBC Lleol. "Twm Morys". Wales Arts International.[permanent dead link] Eryl Crump...
- Parker: 212. 1835. Missing or empty |title= (help) Llwybr y Llewod 8-13. BBC Lleol Jones, Reg Chambers (2011). Crossing the Menai: an illustrated history of...
- BBC News. 2003-03-14.  "Cyfle i serennu gyda Sali Mali" (in Welsh). BBC Lleol Canolbarth. 2006.  David Ward (2006-04-04). "Al-Jazeera to air TV series...
- Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg Lleol) (Cymru) 2002 (S.I. 2002 Rhif 157 (Cy.23)) The National Health Service (Optical...
- Daily Post. The Liverpool Daily Post & Echo Ltd. "Einir yn ennill". BBC Lleol (in Welsh). British Broadcasting Corporation. May 2006. "Events:Carolau...
- (Wales) Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 559 (W.24)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2001 (S.I. 2001 Rhif 559 (Cy...
Loading...