Definition of Lleol. Meaning of Lleol. Synonyms of Lleol

Here you will find one or more explanations in English for the word Lleol. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Lleol and, of course, Lleol synonyms and on the right images related to the word Lleol.

Definition of Lleol

No result for Lleol. Showing similar results...

Malleolar
Malleolar Mal*le"o*lar, a. [See Malleolus.] (Anat.) Of or pertaining to the malleolus; in the region of the malleoli of the ankle joint.
Malleoli
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.
Malleolus
Malleolus Mal*le"*o*lus, n.; pl. Malleoli. [L., dim. of malleus hammer.] 1. (Anat.) A projection at the distal end of each bone of the leg at the ankle joint. The malleolus of the tibia is the internal projection, that of the fibula the external. 2. `` A layer, ' a shoot partly buried in the ground, and there cut halfway through.

Meaning of Lleol from wikipedia

- Retrieved 10 April 2012. "Castle yn cyd-ddathlu gydag ysgol hanesyddol". BBC Lleol. Retrieved 22 June 2021. D'Souza, Christa (14 February 2003). "Sometimes...
- Machynlleth Triad, Penguin (1994) Ein Llyw Cyntaf, Gomer (2001) "Twm Morys". BBC Lleol. "Twm Morys". Wales Arts International.[permanent dead link] Eryl Crump...
- Valleys & Cardiff Local Routes (Welsh: Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd) (formerly Valley Lines) is the network of p****enger suburban railway services...
- westminstercollection.com. Retrieved 12 March 2021. Llwybr y Llewod 8-13. BBC Lleol Jones, Reg Chambers (2011). Crossing the Menai: an illustrated history of...
- Website. Wales Music Biography Rebecca Evans. Retrieved 1 April 2020 BBC Lleol. De Orllewin Cantorion Geraint Griffiths. Retrieved 1 April 2020 Facebook...
- contracting mumps "Wawffactor". "Waw! Gwych Genod". BBC Lleol (in Welsh). March 2005. "Einir yn ennill". BBC Lleol (in Welsh). May 2006. Wawffactor (in Welsh) Wawffactor...
- Retrieved 19 July 2021. "Guto Harri yn rhoi'r byd yn ei le mewn cyfres newydd". Lleol.Cymru (in Welsh). 12 June 2018. Retrieved 27 January 2020. "Guto Harri joins...
- (Wales) Regulations 2003 (S.I. 2003 No. 147 (W.17)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Cyflawni Swyddogaethau) (Diwygio) (Cymru) 2003...
- (Wales) Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 559 (W.24)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2001 (S.I. 2001 Rhif 559 (Cy...
- 1843-1927". Breconshire Local & Family History Society (BLFHS) Cymdeithas Hanes Lleol a Theuluoedd Brycheiniog Newsletter 70 - October 2017. "Antivaccination...