Definition of Awdurdodau. Meaning of Awdurdodau. Synonyms of Awdurdodau

Here you will find one or more explanations in English for the word Awdurdodau. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Awdurdodau and, of course, Awdurdodau synonyms and on the right images related to the word Awdurdodau.

Definition of Awdurdodau

No result for Awdurdodau. Showing similar results...

Meaning of Awdurdodau from wikipedia

- (W.23)) Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg Lleol) (Cymru) 2002 (S.I. 2002 Rhif 157 (Cy.23)) The National Health...
- (Amendment) Regulations 2001 (S.I. 2001 No. 429 (W.19)) Rheoliadau Ardollau Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2001 (S.I. 2001 Rhif 429 (Cy...
- (Amendment) (Wales) Regulations 2003 (S.I. 2003 No. 147 (W.17)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Cyflawni Swyddogaethau) (Diwygio) (Cymru)...
- (Amendment) (Wales) Regulations 2010 (WSI 2010 No. 297 (W. 39)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Angenrheidiol) (Cymru) 2010 (WSI 2010 Rhif....
- (Amendment) Regulations 2000 (S.I. 2000 No. 244 (W. 2)) Rheoliadau Ardollau Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2000 (S.I. 2000 Rhif 244 (Cy...
- Calculations) (Wales) Regulations 2004 (S.I. 2004 No. 451 (W.42)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Addasu Cyfrifiadau Gofynnol) (Cymru) 2004 (S.I. 2004 Rhif 451 (Cy...
- (Wales) (Amendment) Regulations 2009 (WSI 2009 No. 54 (W. 18)) Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Ffioedd Chwiliadau Eiddo) (Datgymhwyso) (Cymru) 2009 (WSI 2009...
- Arrangements) (Wales) Regulations 2007 (S.I. 2007 No. 397 (W.43)) Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Amgen) (Cymru) 2007 (S.I. 2007 Rhif 397 (Cy.43)) The...
- Machynlleth) 2020 This Order was also implemented in Welsh as Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2020 This Order...
- ons.gov.uk/ons/rel/census/cyfrifiad-2011/ystadegau-allweddol-ar-gyfer-awdurdodau-unedol-yng-nghymru/stb-2011-key-statistics-for-wales---welsh.html Councillors...
Loading...