Definition of Addysgol. Meaning of Addysgol. Synonyms of Addysgol

Here you will find one or more explanations in English for the word Addysgol. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Addysgol and, of course, Addysgol synonyms and on the right images related to the word Addysgol.

Definition of Addysgol

No result for Addysgol. Showing similar results...

Meaning of Addysgol from wikipedia

- Welsh). BBC. 7 November 2014. Retrieved 4 December 2016. "Dathlu cyfleoedd addysgol newydd yn Aberteifi" (in Welsh). University of Wales Trinity Saint David...
- (Wales) Order 2002 (S.I. 2002 No. 74 (W.8) (C.1)) Gorchymyn Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 (Cychwyn) (Cymru) 2002 (S.I. 2002 Rhif 74 (Cy...
- Order 2003 (S.I. 2003 No. 2532 (W.247) (C.94)) Gorchymyn Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2003 (S.I. 2003 Rhif...
- Order 2003 (S.I. 2003 No. 2532 (W.247) (C.94)) Gorchymyn Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2003 (S.I. 2003 Rhif...
- I. 2006 No. 1707 (W.169)) Rheoliadau Tai Amlfeddiannaeth (Sefydliadau Addysgol Penodedig) (Cymru) 2006 (S.I. 2006 Rhif 1707 (Cy.169)) The Housing (Approval...
Loading...