Definition of Odrodzenia. Meaning of Odrodzenia. Synonyms of Odrodzenia

Here you will find one or more explanations in English for the word Odrodzenia. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Odrodzenia and, of course, Odrodzenia synonyms and on the right images related to the word Odrodzenia.

Definition of Odrodzenia

No result for Odrodzenia. Showing similar results...

Meaning of Odrodzenia from wikipedia

- The Order of Polonia Restituta (Polish: Order Odrodzenia Polski, English: Order of the Rebirth of Poland) is a Polish state order established 4 February...
- Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON, English: Patriotic Movement for National Rebirth or National Renaissance Patriotic Movement) was a Polish...
- Poland also translated as the Front for a Reborn Poland (Polish: Front Odrodzenia Polski, FOP) was a clandestine anti-Fascist organization formed in 1941...
- Władysław (1949). Królowa Bona (1494–1557), czasy i ludzie odrodzeniaie odrodzenia (in Polish) (I tome ed.). Poznań: Nakł. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół...
- Cross of the Order of Polonia Restituta (Polish: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski). On 16 February 2009, Yad Vashem announced that Hosenfeld would...
- National Day of the Rebirth of Poland (Polish: Narodowe Święto Odrodzenia Polski) was national holiday in the former People's Republic of Poland and a...
- Janie z Tęczyna Niemcewicza". W wieku Reja i Stańczyka: szkice z dziejów Odrodzenia w Polsce. Państwowe Wydawn. Naukowe. p. 371. Retrieved 21 April 2013....
- Retrieved 2019-09-08. "Order Odrodzenia Polski : trzechlecie pierwszej kapituły: 1921-1924". Retrieved 2019-09-08. "Order Odrodzenia Polski : trzechlecie pierwszej...
- pl. Retrieved 20 December 2011. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość rewiową. Andrzej Bogucki...
- działalnośċ spoleczną i zawodową" (Polish) "Krzyz Komandorski Orderu Odrodzenia Polski..." (in Polish). Retrieved 27 April 2015. M.P. 2002 nr 3 poz. 55...
Loading...