Definition of Llwybrau. Meaning of Llwybrau. Synonyms of Llwybrau

Here you will find one or more explanations in English for the word Llwybrau. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Llwybrau and, of course, Llwybrau synonyms and on the right images related to the word Llwybrau.

Definition of Llwybrau

No result for Llwybrau. Showing similar results...

Meaning of Llwybrau from wikipedia

- Valleys & Cardiff Local Routes (Welsh: Llwybrau Lleol y Cymoedd a Chaerdydd) (formerly Valley Lines) is the busy network of p****enger suburban railway...
- Talbot, Llanon and Aberaeron, and now resides in Ffostrasol, Ceredigion. Llwybrau Llên, October 2005 (Y Lolfa) Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor y Cardi, March 2006...
- Llion Jones 2001 - Dinbych - "Dadeni" - Mererid Hopwood 2002 - Tyddewi - "Llwybrau" - Myrddin ap Dafydd 2003 - Meifod - “Drysau” – Twm Morys 2004 - Casnewydd...
- 2005 book Two in a Boat – The True Story of a Marital Rite of P****age. Llwybrau bywyd – Urdd Gobaith Cymru, 1977 Ar y groesffordd – Urdd Gobaith Cymru...
- Wedi 7. She is also a presenter on the S4C gardening show, Garddio a mwy. Llwybrau (2016) Sworn Protector / Rho I Mi (2014) released in aid of The Gentle...
- "Cân serch a storïau eraill", 1954 "Haf creulon: nofel" (novel), 1960 "Llwybrau pridd" (Cerddi cyntaf), 1961 "Hedydd yn yr haul", 1969 "Marged", 1974 "Gwilym...
- Crwydro Sir y Fflint (1959) Life of J. H. Davies (1963) – his uncle Dilyn Llwybrau (1967) Life of Ellis Jones Griffith (1969) Ellis also made a number of...
Loading...