Definition of Heimevernssoldatar. Meaning of Heimevernssoldatar. Synonyms of Heimevernssoldatar

Here you will find one or more explanations in English for the word Heimevernssoldatar. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Heimevernssoldatar and, of course, Heimevernssoldatar synonyms and on the right images related to the word Heimevernssoldatar.

Definition of Heimevernssoldatar

No result for Heimevernssoldatar. Showing similar results...

Meaning of Heimevernssoldatar from wikipedia

- ringblad.no. 17 February 2010. "Private sikkerheitsselskap leiger ut heimevernssoldatar og politimenn som væpna vakternorske skip. Politiet planlegg sanksjonar...