Definition of Pamahalaang. Meaning of Pamahalaang. Synonyms of Pamahalaang

Here you will find one or more explanations in English for the word Pamahalaang. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Pamahalaang and, of course, Pamahalaang synonyms and on the right images related to the word Pamahalaang.

Definition of Pamahalaang

No result for Pamahalaang. Showing similar results...

Meaning of Pamahalaang from wikipedia

- the Interior and Local Government (Filipino: Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal), abbreviated as DILG, is the executive department of the Philippine...
- ****ociation. 1965. Retrieved September 26, 2014."Balangkas at Layunin ng Pamahalaang Komonwelt". Bureau of Elementary Education. Department of Education....
- the interior and local government (Filipino: Kalihim ng Interyor at Pamahalaang Lokal) is the member of the Cabinet in charge of the Department of the...
- Philippines (Spanish: Gobierno Dictatorial de Filipinas; in modern Filipino: Pamahalaang Diktatoryal ng Pilipinas) was an insurgent government in the Spanish...
- (Spanish: Gobierno Revolucionario de Filipinas; in modern Filipino: Pamahalaang Panghimagsikan ng Pilipinas) was an insurgent government established...
- (Spanish: Gobierno militar estadounidense de las Islas Filipinas; Tagalog: Pamahalaang Panghukbo ng Estados Unidos sa Kapuluan ng Pilipinas) was a military...
- The Philippine Commonwealth government in exile (Tagalog: Pamahalaang Komonwelt ng Pilipinas sa pagpapatapon) was a continuation of the government of...
- Department of the Interior and Local Government - Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal Philippine National Police - Pambansang Pulisya ng Pilipinas Directorate...
- Interyor at Pamahalaang Lokal (Republic Act No. 6975) DILG Secretary of the Interior and Local Government Kalihim ng Interyor at Pamahalaang Lokal Eduardo...
- (Tagalog: [pinag'sama], officially the Baran**** Government of Pinagsama Filipino: Pamahalaang Baran**** ng Pinagsama), is a commercial-residential baran**** located...