Definition of Pamahalaan. Meaning of Pamahalaan. Synonyms of Pamahalaan

Here you will find one or more explanations in English for the word Pamahalaan. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Pamahalaan and, of course, Pamahalaan synonyms and on the right images related to the word Pamahalaan.

Definition of Pamahalaan

No result for Pamahalaan. Showing similar results...

Meaning of Pamahalaan from wikipedia

- Service Insurance System (Filipino: Paseguruhan ng mga Naglilingkod sa Pamahalaan, abbreviated as GSIS) is a government-owned and controlled corporation...
- The Government of the Philippines (Filipino: Pamahalaan ng Pilipinas) is the national government of the Philippines. It is governed as unitary state under...
- The Zamboanga City Hall (Filipino: Bahay Pamahalaan ng Lungsod ng Zamboanga) is the seat of the local government of Zamboanga City. The National Historical...
- (PDF). DBM. Retrieved 22 January 2015. "Mga Pangalan ng Tanggapan ng Pamahalaan sa Filipino" (PDF). Komisyon sa Wikang Filipino (in Filipino). 2013. Retrieved...
- Commonwealth de Filipinas; Tagalog: Komonwelt ng Pilipinas or Malasariling Pamahalaan ng Pilipinas) was the administrative body that governed the Philippines...
- iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan. Nauunawaan mo ba ito? Anti-torture warning You have the right to demand...
- Student Government (secondary) Programa para sa Pamahalaan ng mga Mag-aaralKataas-taasang Pamahalaan ng mga Mag-aaral Abbreviation SGP/SPG/SSGa Formation...
- Antoinette; Macaranas, Edgardo, eds. (2013). Mga Pangalan ng Tanggapan ng Pamahalaan sa Filipino (PDF) (in Filipino) (2013 ed.). Komisyon sa Wikang Filipino...
- ISBN 971-538-097-2. Lamberto Gabriel, Ang Pilipinas: Heograpiya, Kasaysayan, at Pamahalaan. 1997 ISBN 971-621-192-9 Zaide, Gregorio F. (1984). Philippine History...
- Antoinette; Macaranas, Edgardo, eds. (2013). Mga Pangalan ng Tanggapan ng Pamahalaan sa Filipino (PDF) (in Filipino) (2013 ed.). Komisyon sa Wikang Filipino...
Loading...