Definition of Nakangiting. Meaning of Nakangiting. Synonyms of Nakangiting

Here you will find one or more explanations in English for the word Nakangiting. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Nakangiting and, of course, Nakangiting synonyms and on the right images related to the word Nakangiting.

Definition of Nakangiting

No result for Nakangiting. Showing similar results...

Meaning of Nakangiting from wikipedia

- Magic Makinilya, Mambo-Dyambo, Mariposa, Maruja, Miss Tilapia, Mowmoo, Nakangiting Halimaw, Ngitnit ng Pitong Whistle Bomb, Pomposa, Prinsesa Gusgusin,...
- ****kipagsapalaran ni Rondo Ang Multo ni Carlota Ang Multo sa Bahay-Pari Ang Nakangiting Bangkay Ang Nobya Kong Igorota by Rico Bello Omagap (author) and Jim...
Loading...