Definition of Gemoed. Meaning of Gemoed. Synonyms of Gemoed

Here you will find one or more explanations in English for the word Gemoed. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Gemoed and, of course, Gemoed synonyms and on the right images related to the word Gemoed.

Definition of Gemoed

No result for Gemoed. Showing similar results...

Meaning of Gemoed from wikipedia

- van God mijn Heer het zoet, daarnaar zo doet verlangen mijn vorstelijk gemoed: dat is, dat ik mag sterven met ere in dat veld, een eeuwig rijk verwerven...
- and the spiritual worlds; these shamans are known as momoed if female and gemoed if male. Since the 1980s and the 1990s there has been a revival of Zhuang...
- Jan Luiken made the engravings for the po****r "sailor's bible" called "Lusthof des Gemoeds", by Jan Philipsz Schabaalje, 1714...
- zwelt het bloed, Bij 't rijzen van dien toon: Geen ander klinkt ons vol gemoed, Ons kloppend hart zoo schoon: Hier smelt het eerst, het dierst belang Van...
- Ratzinger/Benedictus XVI, 2022. ISBN 949326212X Vervulling in bekering, 2018. Droef gemoed: Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie, 2018. Eeuwigh...
- kennissen ("Relatives and Acquaintances", short stories, 1876) Uit geest en gemoed ("From Mind and Heart", sermons, 1894) Uit den studententijd in Alexander...
- the plural is bladen) ei "egg" → eieren gelid "rank, file" → gelederen gemoed "mood, emotion" → gemoederen goed "good" → goederen hoen "fowl" → hoenderen...
- werkt als nieuwe wijn, die bij de spon uitbarst." "Gelukkig is een vast gemoed / dat in geen blijde weelde smilt / en stuit, gelijk een taaie schild, /...
- three men: De heeren Cilliers, Landman en Joubert, waren opgeruimd in het gemoed, om zulks te ****n; zy onderhielden hunne gemeentens hierover en verkregen...
- Tranquil Mind, ISBN 0-9585057-1-3 (translated into Afrikaans as 'n Stil Gemoed, ISBN 0-9584166-2-1). This book has also been translated into German, Italian...