Definition of Blizhneye. Meaning of Blizhneye. Synonyms of Blizhneye

Here you will find one or more explanations in English for the word Blizhneye. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word Blizhneye and, of course, Blizhneye synonyms and on the right images related to the word Blizhneye.

Definition of Blizhneye

No result for Blizhneye. Showing similar results...

Meaning of Blizhneye from wikipedia

- Blizhneye Stoyanovo (Russian: Ближнее Стояново) is a rural locality (a khutor) in Gnilovskoye Rural Settlement, Ostrogozhsky District, Voronezh Oblast...
- Blizhneye Chesnochnoye (Russian: Ближнее Чесночное) is a rural locality (a selo) in Alexeyevsky District, Belgorod Oblast, Russia. The po****tion was...
- in Russia as the near abroad (Russian: бли́жнее зарубе́жье, romanized: blizhneye zarubezhye), are the 15 sovereign states that emerged and re-emerged from...
- analogous to the Russian concept of near abroad (Russian: ближнее зарубежье, blizhneye zarubezhye), which referred to Central Asian states during Soviet era...
- Alexeyenkovo Aleynikovo Babichev Batlukov Belozorovo Berezhnoy Beryozki Blizhneye Chesnochnoye Bozhkovo Bublikovo Cherepov Chuprinino Dalneye Chesnochnoye...
- Zagiryanka Rural localities in Ostrogozhsky District: Alexandrovka Beryozovo Blizhneye Stoyanovo Blizhnyaya Polubyanka Boldyrevka Buzenki Dalnyaya Polubyanka...
Loading...