Definition of yazhe. Meaning of yazhe. Synonyms of yazhe

Here you will find one or more explanations in English for the word yazhe. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word yazhe and, of course, yazhe synonyms and on the right images related to the word yazhe.

Definition of yazhe

No result for yazhe. Showing similar results...

Meaning of yazhe from wikipedia

- Mykhaylivka, v. Stepove, v. Studenok, v. Korobochkyne, v. Osykovyy Hay, v. Leb’yazhe, v. Mykolayivka, v. Pushkarne, v. Tahanka, v. Bazaliyivka, v. Yurchenkove...
- For other uses, see TMK (disambiguation). TMK (Russian: Тяжелый Межпланетный Корабль - Tyazhely Mezhplanetny Korabl for Heavy Interplanetary Spacecraft)...
- Manthiri Kumari 1950 G. Ramanathan A. Marudhakasi G.Sa****hala Tamil Pesum Yazhe Pen Mane Naam 1953 C. S. Jayaraman M. Karunanidhi A. M. Rajah V. N. Janaki...
- Marumagal 1953 C. R. Subburaman P. A. Periyanayaki N. T. Rama Rao Tamil Pesum Yazhe Pen Mane Naam 1953 C. S. Jayaraman M. Karunanidhi Jikki M. G. Ramachandran...
- (Armed Man); Cordero de Dios (from Misa Flamenca), Esto les Digo; Blazhenni yazhe izbral, Izhe kherumvimy, Dostoyno est, Sviati Bozhe; Otche Nash; Requiem;...