Definition of betyder. Meaning of betyder. Synonyms of betyder

Here you will find one or more explanations in English for the word betyder. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word betyder and, of course, betyder synonyms and on the right images related to the word betyder.

Definition of betyder

No result for betyder. Showing similar results...

Meaning of betyder from wikipedia

- became an employee at the radio in 1964. carlssons first show was vad betyder våra ortnamn?, thord carlsson acted in Äppelkriget 1971, pic****os äventyr
- directors. the 69 eyes - 'devils' dallas superstars - 'helium' fronda - 'du betyder ingenting' fronda - 'gå härifrån' kwan - 'diamonds' kwan - 'tainted love'
- geography of stockholm almarestäket martin stugart (2004-10-04). 'vad betyder namnet mälaren?'. stockholm: dagens nyheter. retrieved 2007-03-12.  martin
- folkmusikinstitut, 2001): 143–174.  m****engale, james rhea (2009). vad betyder dalins melodier?: anförande vid svenska vitterhetssamfundets yearsmöte
- 2011-06-21. alfabetet består inte längre av 28 bokstäver, utan 29. det betyder att ett stort antal läroböcker måste skrivas om. att det blivit så här
- www.sverigesradio.se. sveriges radio. retrieved 22 march 2016.  'vad betyder märkningen?' [what does the label mean?] (pdf). www.konsumentforeningenstockholm
- 2 march 2015.  villesen, kristian (17 december 2008). ''elwisam n-urägh' betyder guldmedalje'. information.dk (in danish). retrieved 2 march 2015. 
- knyttet? 1979 club Öken 1981 musik i mitt Öra 1983 lugn extas 1986 ta mej till havet 1988 härliga liv 1997 allt betyder allt 2003 språnget 33