Click Here

Definition of artistike. Meaning of artistike. Synonyms of artistike

Here you will find one or more explanations in English for the word artistike. Also in the bottom left of the page several parts of wikipedia pages related to the word artistike and, of course, artistike synonyms and on the right images related to the word artistike.

Definition of artistike

No result for artistike. Showing similar results...

Meaning of artistike from wikipedia

- shqiptar, i pamundur pa bashkëpunimin me kosovën arkivi i filmit, cikël dokumentarësh për jetën dhe karrierën artistikeikonavefilmit shqiptar
- (accessed 22 january 2007) gazeta metropol - publishing tirana observer - culture section gazeta albania - news albanianbook - letersi artistike shqipe
- european studies 1992.  kocharova, galina (1979). zlata tkach. literature artistike, chişinău.  kocharova, galina (2000). zlata tkach, fate and creativity
- bp awards of the national portrait gallery in london. shkolla e mesme artistike “prenke jakova” shkoder, albania 1991 academia delle belle arte di roma
- për sodomën (necrology for sodom), poems, pristina: 'zeri', 1991, jeta artistike e ilir shkretës (artistic life of ilir shkreta), novel, pristina: 'rilindja'
- i rinisë shqiptare decided to change its name into shoqëria kulturore-artistike agimi or shka agimi, which brought to public some of the famous and hard-working
- 'kosovasot'. kosova-sot.info. retrieved 2014-03-01.  'shoqeria kulturo artistike agimi'. shka-agimi.org. retrieved 2014-03-01.  'start'. merula-theatre